Časté dotazy

Zodpovídáme vaše nejčastější dotazy

Jaké jsou objízdné trasy?

Největším dopravním omezením, které zásadně ovlivní dopravu v Praze, je uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ul. K Barrandovu na Jižní spojku. Objízdná trasa vede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku. Pro vzdálenější cíle, jako jsou Modřany, Kamýk či Chodov, bude možné pokračovat po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se plánuje v době rekonstrukce mostu otevřít, a poté do centra po Libušské ulici, či jet dál po D0 na sjezd Vestec. Možností je také dojet až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.

Kolik bude jízdních pruhů na mostě a budou nějak zúženy?

V každém směru se bude oproti stávajícím čtyřem pruhům jezdit jen třemi. A jeden z pruhů od Smíchova na Jižní spojku bude bezprostředně sousedit s pruhem v opačném směru, proto je namístě i zvýšená ostražitost a ohleduplnost k ostatním řidičům.

Budou nějaké speciální stránky, kde se lidé dozví aktuální informace o uzavírkách?

Kromě těchto stránek barrandak.cz, které jsou věnované výhradně rekonstrukci Barrandovského mostu, najdete informace o aktuálně probíhajících uzavírkách na webu www.opravujeme.to

Pokud řidič nemá dálniční známku, ale dostane se během oprav Barrandovského mostu na oficiální objízdnou trasu, která je placená (po pražském okruhu směrem na D1), musí za daný úsek zaplatit? Koupit si dálniční známku?

Po dobu rekonstrukce Barrandovského mostu se na placené úseky objízdných tras vztahuje výjimka. Řidiči mohou tyto úseky použít bez omezení i bez dálniční známky a nebude jim hrozit pokuta.

Co se stane, když tam bude bouračka?

Postupuje se obdobně jako u jiných dopravních nehod – je tedy potřeba zabezpečit nehodu, obléct si reflexní vestu, zapnout varovná světla atd. Pokud dojde ke zranění nebo usmrcení osoby, škodě na majetku nebo poškození součásti nebo příslušenství komunikace, musejí se kontaktovat složky IZS.

Aby případná nehoda co nejméně zasáhla do dopravních omezení, zajišťuje TSK v bezprostřední blízkosti stavby odtahovou službu. Tato služba bude ve stálé pohotovosti, tedy v režimu 24/7, pro co nejrychlejší odtah osobních i nákladních vozidel.

Co byste radili řidičům?

Počítat s tím, že omezení dopravy budou velká, a pokud možno se jízdě v tomto úseku úplně vyhnout. Řidičům doporučujeme využít vyznačenou objízdnou trasu po Pražském okruhu.

Pokud už cestu musíte absolvovat, doporučujeme se vyhnout dopravním špičkám a cestu si předem řádně naplánovat i díky informacím na webu a využívat některou z chytrých mobilních aplikací. Ty na základě reálných dat přímo z provozu dokážou najít optimální trasu v každou denní či noční dobu. Nabízí se celá řada variant, asi nejpopulárnější je aplikace Waze, navigace od Googlu nebo oblíbené Mapy.cz.

Je situace koordinována se Středočeským krajem, městskými částmi a dalšími?

Ano. Dopravní inženýři úseku dopravního inženýrství (ÚDI) TSK pracovali celý rok na studii, která definovala možné komplikace a navrhla dílčí úpravy. V druhé polovině minulého roku se k tomuto týmu přidali další odborníci z řad Policie České republiky, Dopravního podniku hl. m. Prahy, organizátorů dopravy společnosti ROPID a také z odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), který bude o dopravních opatřeních na nadřazené komunikační síti rozhodovat. Proběhlo několik setkání v CAMPu a webinář pořádaný společně se Středočeským krajem. Těchto akcích se účastnili i zástupci samospráv a státní správy MČ a starostové středočeských obcí, kteří se o tuto rekonstrukci zajímali.

Po dokončení každé jednotlivé etapy bude stavební činnost přerušena na zimní přestávku a plně obnoven provoz na všech mostních konstrukcích a ve všech jízdních pruzích. Celková doba realizace v letech 2022 až 2026 obsahuje rezervu jedné stavební sezóny pro koordinaci dopravních opatření s realizací Dvoreckého mostu.

Bude se rekonstruovat pouze vlastní most, nebo se to bude týkat i navazujících komunikací?

Na základě diagnostického průzkumu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci Barrandovského mostu, včetně nájezdových ramp z ulice Strakonická (V035) a K Barrandovu (X038). Při rekonstrukci dojde k odstranění mostního svršku na všech mostech, tzn. hlavních mostech přes Vltavu, rampě Strakonická a rampě Barrandovská, k obnově izolace a k vybudování nového mostního svršku. Hlavní mosty budou zesíleny vložením dodatečně předepnutých konstrukcí, na rampě Strakonické bude vyměněna nosná konstrukce, což v praxi znamená, že dojde k demolici stávajícího mostního objektu a výstavbě nové konstrukce. 

V loňském roce jsme úspěšně dokončili první etapu, což byla sanace pilířů a základů mostu pod hladinou Vltavy. Nyní na to navazujeme druhou etapou, rekonstrukcí nosné konstrukce, kterou připravujeme od roku 2019.

Co jste udělali pro to, aby byla omezení co nejmenší a stavba co nejhladší?

Barrandovský most je svojí kapacitou nenahraditelný v komunikační síti nejen hlavního města, ale i Středočeského kraje. Při výběru dodavatelské firmy jsme proto kladli velký důraz na co nejkratší dobu uzavírek a zachování maximální možné průjezdnosti mostu. Nově TSK využila smluvní vzory FIDIC podle ověřeného celosvětového standardu. Součástí příprav na tuto zásadní opravu nebylo jen tři roky projektování, diagnostika nebo výběr zhotovitele, kterého jsme poprvé v historii s TSK soutěžili tak, že délka prací měla stejnou váhu jako cena. Předcházely tomu i rozsáhlé opravy na hlavních tazích Prahy probíhající v minulých letech – opravená Jižní spojka, Modřanská, Wilsonova nebo Štěrboholská radiála.

Udělali jsme vše pro to, aby Praha byla připravená na rekonstrukci století. Během omezeného provozu budou práce na stavbě probíhat ve dvou směnách, obě jsou plánované mezi 6:00 a 22:00. V nočních hodinách bude docházet zejména k navážení a odvážení materiálu.

Po dobu oprav Barrandovského mostu by bylo dobré v jeho blízkosti postavit pontonový most a dopravu částečně na něj svést. Když se musí řidiči uskrovnit tak uživatelé Vltavy by mohli též!

Se zřízením pontonového ani žádného jiného podobného mostu se neuvažovalo a neuvažuje. Neboť na levém i na pravém břehu řeky Vltavy poblíž Barrandovského mostu nelze zřídit příjezdy k tomuto mostu, tj. v případě stavby provizorního mostu není možné napojit všechny příjezdy pro obsluhu ve stejném rozsahu jako stávající. Na BM navíc pouze omezujeme kapacitu průjezdu a rušené pohyby vozidel jsou adekvátně nahrazeny objízdnými trasami a dalšími opatřeními.

A dále se uvažuje přísun stavebního materiálu po řece Vltavě až k samotnému Barrandovskému mostu.