Projekt rekonstrukce

Projekt rekonstrukce Barrandovského mostu

1. etapa: ukončena

Barrandovský most – strakonická rampa, jižní polovina jižního mostu – ukončena
14. 5. 2022 – 17. 10. 2022 • Praha 4, 5

Začala 14. května 2022. Zahrnovala opravy jižní poloviny jižního mostu. V každém směru byly dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Byl odstraněn mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně postaven most nový. Dále se zrekonstruovala horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Byla opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí. Strakonická ulice byla od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Byla sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž byl omezen provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy.

2. etapa: ukončena

Barrandovský most – barrandovská rampa, severní polovina jižního mostu – ukončena
15. 5. 2023 – 3. 9. 2023 • Praha 4, 5

První práce byly naplánovány již na březen a duben 2023. Během nich ale nebylo nutné zásadně omezovat dopravu. Zahajovací práce se zaměřily na vnitřek komor Barrandovského mostu, což je příprava pro dodatečné předpětí, na výměnu části ložisek, sanaci opěrné zdi podél strakonické rampy a pilířů barrandovské rampy, a také na výměnu ložisek na barrandovské rampě.

Předpokládaná dopravní omezení byla plánována od května do srpna 2023. V každém směru byly dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací, tedy v režimu 3 a 3 jízdní pruhy v obou směrech. Oprava barrandovské rampy, dilatačního závěru na jízdních pruzích komunikace ve směru od Smíchova a sanace proběhly nad levým jízdním pruhem Strakonické ulice a nad komunikacemi pod barrandovskou rampou. Ve druhé etapě se rovněž opravila druhá část dilatace ve směru do Braníka a sanace proběhla i na druhém břehu Vltavy, nad tramvajovou tratí. I v tomto případě se prováděly sanace, tentokrát v denní době, a to pomocí montážních plošin umístěných na kolejových podvozcích.

3. etapa: stavební sezóna 2024 (2025)

stavební sezóna 2024 (2025)

Předpoklad zahájení opravy severní poloviny severního mostu v březnu 2024 (2025). Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2024 (2025). V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. V této fázi se bude provádět rekonstrukce pravé části mostu ve směru na Smíchov, cyklostezka na pravém břehu řeky, a především Modřanská ulice. Aby se na ní provoz omezil co nejméně, budou sanační práce spodní části mostu postupovat ve třech podetapách.

4. etapa: stavební sezóna 2025 (2026)

stavební sezóna 2025 (2026)

Předpoklad zahájení opravy jižní poloviny severního mostu v březnu 2025 (2026). Předpokládaná dopravní omezení jsou plánována od května do srpna 2025 (2026). V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Opraví se vnitřní část mostu ve směru na Smíchov a do druhé poloviny dilatačních závěrů. Dodavatelská firma v této etapě stavbu zcela dokončí, odstraní se zařízení staveniště a provedou se případné nedodělky ze všech etap.

Jednotlivé etapy budou probíhat ve stavební sezóně od března do listopadu každého roku. Dopravní omezení však budou mnohem kratší, a to vždy po jasně stanovenou dobou ve smlouvě s dodavatelem. Mimo tyto jednoznačné termíny nebudou na Barrandovském mostě dopravní omezení a provoz bude obnoven v plném rozsahu.

Časový harmonogram etap je rozložený do období čtyř, respektive pěti let, s rezervou jedné stavební sezóny pro výstavbu nového Dvoreckého mostu propojujícího Zlíchov (Praha 5) a Dvorce (Praha 4).

Popsaný postup celkové rekonstrukce Barrandovského mostu počítá zejména pro etapy 3 a 4 s objízdnými trasami pro MHD a od roku 2025 s využitím nového Dvoreckého mostu, s jehož dokončením se v ideálním případě počítá do roku 2024.

Bez počítačových simulací by to nešlo

Bez moderních technologií to dnes nejde. Důležitou roli sehrály i při přípravách na kompletní opravu Barrandovského mostu. Pomocí počítačů a matematických modelů dnes totiž dopravní inženýři umí velmi detailně simulovat, co vše může nastat, až se na mostě omezí provoz.

Díky tomu už teď víme, jak a kde je nejvíc pravděpodobné, že se budou prodlužovat kolony, v kterých místech máme očekávat největší zdržení nebo které objízdné trasy budou rizikové a proč. Právě tyto simulace sloužily jako podklad pro návrhy změn ve vedení dopravy, které nám všem pomohou situaci zvládnout. Jde o celou řadu maličkostí, jako je třeba nastavení optimální rychlosti v nejzatíženějších úsecích nebo přeprogramování semaforů a preference na křižovatkách. Ale právě díky nim budou Barranďák a okolí v době oprav maximálně průjezdné.

Čtyřicetiletý pokrok

Rozdíl ve využití moderní techniky vynikne zejména tehdy, když porovnáme současné postupy s těmi, které se používaly při projektování stavby mostu na přelomu 70. a 80. let minulého století. „Bylo to takové pionýrské období, rád na to vzpomínám. Se způsobem dnešní práce, kdy má člověk na všechno počítač a používá hotové programy, se to ale nedá srovnat,“ říká projektant Milan Šístek, který se podílel na projektu Barrandovského mostu před více než 40 lety.

Ke způsobu tehdejších prací říká, že celý projekt vznikal, aniž by měli jediný počítač. K výpočtům využívali pouze programovatelné kalkulačky. „Skoro rok nám trvalo jen připravit výchozí podklady pro základní body mostu. Teprve podle toho jsme pak další měsíce pracovali na prováděcím projektu. A výpočty jsme ‚v praxi‘ ověřovali na zmenšených modelech, které jsme si také dělali sami. Nic jako 3D tiskárny nebylo,“ vzpomíná Šístek.

Dnes už se vše simuluje na počítačích. „U Nuselského mostu, který se začínal stavět koncem 60. let, se 70 procent projektové práce dělalo pomocí zmenšených modelů a z 30 procent tvořily projektové práce výpočty. U Barrandovského mostu byl tento poměr opačný. A v současnosti se zmenšené modely využívají jen zřídka, vše zvládnou počítačové simulace,“ ohlíží se projektant Barranďáku do historie.