Jak cestovat?

Jak cestovat v době oprav Barrandovského mostu?

Autem

Objízdné trasy pro automobily

Zahájení prací se zásadním dopadem na dopravu se uskutečnilo 15. května 2023. Na Barrandovském mostě je doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru, jak tomu bylo v první etapě v loňském roce, tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník.

Největším dopravním omezením, které zásadně ovlivňuje dopravu v Praze, je uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ul. K Barrandovu na Jižní spojku. Objízdná trasa vede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku. Pro vzdálenější cíle, jako jsou Modřany, Kamýk či Chodov, bude možné pokračovat po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se plánuje v době rekonstrukce mostu otevřít, a poté do centra po Libušské ulici, či jet dál po D0 na sjezd Vestec. Možností je také dojet až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.

Praktické rady pro řidiče

Zvažte, zda jsou Vaše cesty přes Barrandovský most opravdu nezbytné a pokud už to nejde jinak, zvažte, zda je nemůžete absolvovat v časech slabšího provozu, abyste mohli cestovat bezpečněji a bez zdržení, tedy i zbytečného stresu. Pokud chcete každý den hladce projet do práce, rozhodně využijte některou z chytrých mobilních aplikací. Ty na základě reálných dat přímo z provozu dokážou najít optimální trasu v každou denní či noční dobu. Nabízí se celá řada variant, asi nejpopulárnější je aplikace Waze, navigace od Googlu nebo oblíbené Mapy.cz.

Řidiči nemusí mít dálniční známku!

V rámci objízdné trasy nebude po řidičích vyžádováno prokazování se dálniční známkou. Tato změna v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu je navíc zakotvena přímo v zákoně, a to v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ustanovení § 20a zákona, ve kterém je upraveno osvobození od dálničního poplatku, v odstavci 2 uvádí, že pokud je nutné při uzavírce podle § 24 citovaného zákona užít pro vedení objížďky zpoplatněné komunikace, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění. To v praxi znamená, že pokud je dopravními značkami vyznačena objížďka a navedena na dálnici, mohou jí vozidla, která smějí vjíždět na dálnici, použít bez poplatku, tedy u osobních vozidel bez dálniční známky. Toto však neplatí u vozidel s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/hod. Ta na dálnici nesmějí vjet ani v tomto případě a je pro ně vyznačena jiná objízdná trasa. Jestliže tedy jedete vozidlem, které splňuje technické podmínky pro použití dálnice a značená objížďka vás navede na dálnici, smíte jí použít i bez platné dálniční známky. Je však nutné z dálnice sjet v místě, kde jí objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice již osvobození neplatí.

Nonstop bude připravená odtahová služba

Městskou hromadnou dopravou

V návaznosti na dopravní opatření na komunikační síti související se stavební částí II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu budou provedeny i dočasné úpravy v provozu PID, které mají přispět k zachování kvalitní nabídky spojů hromadné dopravy v rekonstrukcí dotčené oblasti.

Autobusové linky

S ohledem na to, že po dobu rekonstrukce budou na Barrandovském mostě trvale v každém směru nadále dostupné 3 jízdní pruhy, nedochází k zásadním úpravám provozu autobusových linek. Plynulejší příjezd k Barrandovskému mostu bude pro linky 118, 170, 190, 196 a 197 řešen využitím nových i stávajících, mírně prodloužených vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy v ulicích K Barrandovu, Jeremenkově, Vrbově, Ke Krči a Modřanské. Protože na Jižní spojce s ohledem na modelová kapacitní prověření není nadále možné vyhrazené pruhy pro autobusy prodloužit, bude u linky 125 přistoupeno k jejímu rozdělení. V pracovní dny cca od 6 do 20 hodin budou jezdit spoje této linky odděleně v úsecích Smíchovské nádraží – Háje – Jižní Město (pod číslem X125) a Háje – Skalka (125). Cílem je nepřenášet případná zpoždění z okolí Barrandovského mostu do úseku linky 125 mezi Háji, Petrovicemi a Skalkou. S ohledem na uzavření rampy mezi ulicí K Barrandovu a samotným mostem, bude ve II. etapě rekonstrukce upravena v tomto směru trasa autobusové linky 170. Ta využije při cestě z Barrandova do Braníka vratnou rampu umístěnou u Lihovaru.

Tramvajové linky

V případě vážnějších mimořádností s vlivem na průjezdnost mostu bude v pracovní dny od 6 do 20 hodin zajištěno alternativní přímé tramvajové spojení Modřan, Braníka a Smíchova přes Palackého most. To splní tramvajová linka 21, jejíž spoje budou ve špičkách pracovních dnů kapacitně posíleny na dvojnásobek (nasazení souprav délky 30 m) a provozovány v trase Sídliště Modřany – Nádraží Braník – Dvorce – Podolská vodárna – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží. Odklon linky 21 z Radlické na Smíchovské nádraží je vyvolán snahou zajistit z oblasti Modřan a Braníka spolehlivé spojení k regionálním železničním a autobusovým spojům na Smíchovském nádraží. Toto opatření je realizováno v souladu s loňskou žádostí Středočeského kraje.

Přívoz

K lepšímu cestování mezi oběma břehy řeky Vltavy pomůže také přívoz P3 mezi Dvorci a Lihovarem, který je v ranní špičce provozován po 10 minutách, po zbytek dne pak po 15 minutách. U tohoto přívozu došlo už na jaře 2022 k přesunutí nástupního mola na pravém břehu Vltavy do bezprostředního sousedství areálu Žlutých lázní a do kontaktu s tramvajovými zastávkami Dvorce, což atraktivitu využití tohoto druhu hromadné dopravy výrazně zvýšilo. Po dobudování lávky mezi Karlínem a Štvanicí a uvolnění plavidla z přívozu P7, který ukončí svůj provoz, je pak cca od počátku července možné zahájení provozu i na přívozu P4 mezi zastávkami Dostihová a Belárie.

I v rámci hromadné dopravy bude situace průběžně sledována a vyhodnocována, případně i upravována.

 

Online mapa PID

Aktuální polohu všech autobusů, vlaků i tramvají v systému Pražské integrované dopravy můžete sledovat na online Mapě PID, včetně detailního jízdního řádu, kdy skutečně přijede spoj na vaši zastávku. Vyzkoušejte Mapu PID na adrese https://mapa.pid.cz.