Jak cestovat?

Jak cestovat v době oprav Barrandovského mostu?

Autem

Jestli jste si zvykli na cestování vlastním autem, nemusíte se Barrandovského mostu děsit ani v době dopravních omezení. Jen se obrňte trochu větší dávkou trpělivosti. V každém směru se totiž bude oproti stávajícím čtyřem pruhům jezdit jen třemi. A jeden z pruhů od Smíchova na Jižní spojku bude bezprostředně sousedit s pruhem v opačném směru, proto je namístě i zvýšená ostražitost a ohleduplnost k ostatním řidičům.

Je také potřeba mít už dopředu rozmyšlené, kam chcete po Barrandovském mostě svou další jízdu směrovat, a tomu s předstihem přizpůsobit řazení do pruhů. Ve směru od Jižní spojky na Smíchov tedy využívejte hlavně levý pruh, ve směru dále nahoru na Barrandov pak pruh pravý. V opačném směru od Smíchova na Jižní spojku se snažte využívat hlavně levý pruh a pravý pruh především pro sjezd do Modřan.

Největší omezení přinese kompletní uzavření nájezdu na most od ulice Strakonická, kde se zbourá a postaví zcela nová rampa. Na most se tedy z této strany po dobu 110 dní vůbec nedostanete. Variant, jak se dostat na druhou stranu Vltavy, je přesto několik.

Jednou z nich je nová vratná rampa, která vznikne u Lihovaru. Řidiči jedoucí z Chuchle na Barrandovský most pojedou nejdříve rovně pod Barrandovským mostem ke křižovatce u Lihovaru a těsně před ní se otočí po nové rampě zpět do směru přes Vltavu.

Primárně však doporučujeme využít především Městský okruh. Pokud řidiči zůstanou na své straně Vltavy, dostanou se na Barrandovský most seshora od Barrandova. Ti, co potřebují naopak na druhou stranu Vltavy, mohou po Pražském okruhu přejet řeku po Lahovickém mostě. Do města pak zamíříte od sjezdu Písnice či od sjezdu Vestec, popřípadě dojedete až k dálnici D1 a odtud zamíříte do centra.

Pokud chcete každý den hladce projet do práce, rozhodně využijte některou z chytrých mobilních aplikací. Ty na základě reálných dat přímo z provozu dokážou najít optimální trasu v každou denní či noční dobu. Nabízí se celá řada variant, asi nejpopulárnější je aplikace Waze, navigace od Googlu nebo oblíbené Mapy.cz.

Řidiči nemusí mít dálniční známku!

V rámci objízdné trasy nebude po řidičích vyžádováno prokazování se dálniční známkou. Tato změna v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu je navíc zakotvena přímo v zákoně, a to v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ustanovení § 20a zákona, ve kterém je upraveno osvobození od dálničního poplatku, v odstavci 2 uvádí, že pokud je nutné při uzavírce podle § 24 citovaného zákona užít pro vedení objížďky zpoplatněné komunikace, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění. To v praxi znamená, že pokud je dopravními značkami vyznačena objížďka a navedena na dálnici, mohou jí vozidla, která smějí vjíždět na dálnici, použít bez poplatku, tedy u osobních vozidel bez dálniční známky. Toto však neplatí u vozidel s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/hod. Ta na dálnici nesmějí vjet ani v tomto případě a je pro ně vyznačena jiná objízdná trasa. Jestliže tedy jedete vozidlem, které splňuje technické podmínky pro použití dálnice a značená objížďka vás navede na dálnici, smíte jí použít i bez platné dálniční známky. Je však nutné z dálnice sjet v místě, kde jí objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice již osvobození neplatí.

110 dní bude v roce 2022 na mostě omezená doprava

Nonstop bude připravená odtahová služba

1. etapa – objízdné trasy


Jak cestovat pěšky a na kole

V rámci celkové rekonstrukce mostu dojde do 31. srpna 2022 k uzavření cyklotrasy A1 a chodníku na jižní straně mostu takto:

  1. Strana MČ Praha 5 úplná uzavírka chodníku/cyklotrasy A1, EV4 v oblasti pod Barrandovským mostem – nájezdnou rampou z ul. Strakonická na ul. Barrandovský most a dále na ul. Jižní Spojka a chodníku vedoucím po jižní straně mostu směrem od Prahy 5 na Prahu 4.
  1. Strana Praha 4 úplná uzavírka chodníku od ul. Modřanská /cyklotrasy A1, EV4 v oblasti pod Barrandovským mostem – nájezdnou rampou z ul. Strakonická na ul. Barrandovský most a dále na ul. Jižní Spojka a chodníku vedoucím po jižní straně mostu směrem od Prahy 5 na Prahu 4.

Objízdné trasy vedou:

a) Za uzavřenou cyklostezku A1 u Barrandovského mostu:

Napojte se na objížďku již v Malé Chuchli – přejezdem na cyklostezku A111 podél železniční tratě (z druhé strany ulice Strakonické).
Můžete přejít přes Most Inteligence (Bránický most).
Můžete využít nový přívoz P4 Velká Chuchle – Modřany.

B) Za uzavřený chodník na jižní straně Barrandovského mostu:

Využijte chodník na severní straně Barrandovského mostu.


Městskou hromadnou dopravou

Aktuální informace PID

Celkem 37 tisíc cestujících převezou přes Barrandovský most v běžné pracovní dny autobusy městské hromadné dopravy. To je neuvěřitelných 20 % všech lidí, kteří přes most denně cestují. I ti se tak musí připravit na to, že se jich rekonstrukce dotkne.

Autobusy linek Pražské integrované dopravy, které spojují smíchovské nádraží s pravým břehem Vltavy (118, 125, 170, 190, 196 a 197), mohou nabrat řádově minutová zpoždění. Mysleli jsme ale i na to, takže aby mohly autobusy lépe projet, prodloužíme v okolí Barrandovského mostu některé vyhrazené pruhy pro autobusy. Ve Strakonické pak začne fungovat zcela nový autobusový pruh.
Pro bezproblémové spojení Braníka a Smíchova posílíme v době rekonstrukce mostu také tramvajovou linku 21. Pojede po mírně upravené trase Sídliště Modřany – Přístaviště – Palackého náměstí – Anděl – Smíchovské nádraží v pracovní dny od 6 do 20 hodin. Místo sólo vozů vyrazí na trasu velké tramvaje, které tak zajistí přímé spojení Braníka a Podolí se Smíchovem bez jakýchkoliv přestupů.

Pokud se chcete vyhnout cestě přes Barrandovský most autobusem, jeďte metrem nebo tramvají ze Smíchova na Palackého náměstí a pak pokračujte tramvajemi 2, 3, 17 nebo 21 po nábřeží až do Podolí a Braníka. Tam přestoupíte na svůj autobus. Na linku 118 na Dvorcích, na linky 170, 196 a 197 na Přístavišti a na linku 190 na zastávce Pobřežní cesta.

Autobusová linka 125, která jezdí ze Smíchovského nádraží přes Háje až na Skalku, bude rozdělena v pracovní dny přes den na dvě samostatné části. Jedna část spojů pojede jen v úseku Skalka – Sídliště Petrovice – Háje a druhá část spojů v úseku Jižní Město – Háje – Smíchovské nádraží. To zabrání přenášení zpoždění z Barrandovského mostu do oblasti Petrovic a Hostivaře.

Užitečná informace
Všechny vyhledávače spojení vám už dnes zobrazí informaci, zda jede spoj, na který čekáte, včas, nebo má zpoždění. Stáhněte si do mobilu aplikaci PID Lítačka a vždy budete přesně vědět, kdy vám to přijede. Informace v aplikaci je vždy přesnější než v papírovém jízdním řádu na zastávce.

ONLINE MAPA PID

Aktuální polohu všech autobusů, vlaků i tramvají v systému Pražské integrované dopravy můžete sledovat na online Mapě PID, včetně detailního jízdního řádu, kdy skutečně přijede spoj na vaši zastávku. Vyzkoušejte Mapu PID na adrese https://mapa.pid.cz.


Nejen Barrandovský most

Oprava Barrandovského mostu změní i celou řadu dalších míst, která řidiči využívají každý den. Připravili jsme pro vás přehled pěti klíčových dopravních změn, které budou předcházet zahájení oprav na mostě.

1. Rozšíření sjezdové rampy z mostu na Modřanskou

Důležitou stavební úpravou projde sjezdová rampa z Barrandovského mostu na Modřanskou ulici. Z dnešních dvou pruhů bude rozšířena na tři, aby byl provoz plynulejší. Jeden pruh bude odbočovací směrem do Podolí a ve dvou pruzích bude možné nově plynule odbočovat k branickému nádraží a do Modřan.

2. Kruhová křižovatka u mostu Závodu míru

Důležitou proměnou projde také zbraslavská křižovatka u vjezdu na most Závodu míru. Nově z ní bude kruhový objezd. Ten zajistí plynulý průjezd aut ze všech směrů. Vylepšením projde i systém odbočovacích pruhů v ulici K Přehradám tam, kde auta sjíždějí k mostu Závodu míru.

3. Otevření sjezdu z okruhu na Písnici

Po dobu oprav Barrandovského mostu bude dočasně pro automobily otevřen sjezd z Pražského okruhu D0 na Písnici. Ten je dlouhodobě uzavřený, nyní se však nabídne možnost, jak se dostat z objízdné trasy vedoucí po Pražském okruhu na Prahu 12 a Prahu 4.

4. Úprava světelné křižovatky Lidická × Zborovská

Tramvajové spojení mezi Andělem a Palackého náměstím bude klíčovou objízdnou trasou pro cestující ve veřejné dopravě. Ta má být spolehlivější než cesta autobusem přes Barrandovský most. Bude zde jezdit také posílená tramvajová linka 21, která zajistí přímé spojení Modřan, Braníka a Podolí se Smíchovem. Světelná křižovatka Lidická × Zborovská tak bude nově podporovat především rychlý provoz tramvají. Řidičům automobilů doporučujeme pro cestu přes řeku využít sousední Jiráskův most.